خدمات حمل و نقل

خدمات حمل و نقل

با توجه به گستردگی تولید سیمان و پایین بودن نسبت ارزش به حجم تولیدات و بالا بودن هزینه حمل در محاسبه قیمت تمام شده سیمان در کشور، مدیریت حمل و نقل جایگاه ویژه ای در زنجیره ارزش سیمان و افزایش حاشیه سود این کالا دارد. بر این اساس، هلدینگ سیمان غدیر با بهره مندی از ۴ شرکت حمل و نقل " میلاد بار"، " اعتماد ترابر گروس"، "سپهر سیمان مشهد" و"رهنورد سیمان سپاهان" و نیز مالکیت بیش از ۱۸۰ دستگاه تراک به عنوان تنها هلدینگ سیمان مالک ناوگان حمل و نقل در کشور شناخته می شود که این مهم تاثیر فراوانی بر رقابتی تر شدن عرضه سیمان، گسترش شبکه فروش و گاهش هزینه های حمل آن داشته است