• سیمان سفید شرق
  28,513 تن
 • سیمان کردستان
  73,900 تن
 • سیمان دشتستان (بوشهر)
  90,693 تن
 • سیمان ساروج بوشهر (کنگان)
  131,591 تن
 • سیمان شرق
  156,312 تن
 • سیمان سپاهان
  204,574 تن
    
select
 شهریور 1398
 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید.

 • جلسه هیات مدیره انجمن با وزیر محترم صنعت معدن و تجارت
  جلسه اعضای هیات مدیره انجمن با وزیر محترم صنعت، معدن و تجار...
 • انتصاب در شرکت سیمان کردستان
  مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت سیمان کر...
 • برگزاری جلسه کارگروه سیمان شرق
  برگزاری جلسه کارگروه شرق به میزبانی شرکت توسعه سرمایه و صنع...
 • برگزاری اولین جلسه کمیته عالی
  برگزاری اولین جلسه کمیته عالی صادرات به ریاست آقای مهندس سل...
 • جلسه مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با هیئت سوریه ای
  جلسه با هیئتی از کشور سوریه در خصوص صادرات سیمان در شرکت هو...
 • حضور جناب آقای سلیمیان در دفتر سیمان شرق
  حضور جناب آقای مهندس سلیمیان مدیرعامل، آقای دکتر خانی پور م...
 • بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر از سیمان سپاهان
  مهندس سلیمیان مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر از کا...
 • هفتمین جلسه مدیران عامل
  هفتمین جلسه مدیران عامل هلدینگ های سیمان و نمایندگان بخش خص...
    

هیئت مدیرهاعضای هیئت مدیره فعلی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر عبارتند از آقایان:

1- محمد رضا پیشرو - رئیس هیئت مدیره - به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر

2- سید عباس آزادی - نایب رئیس هیئت مدیره - به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

3- محمد رضا سلیمیان - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان

4- حسینعلی چهره ساز تهرانی - عضو هیئت مدیره - به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر

5- محمد اسعدی - عضو هیئت مدیره - به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر